Een teek is een spinachtig insect die vooral in bossen, struiken, gras, duinen, heide en parken leeft. De meeste soorten hebben onopvallende kleuren als bruin en zwart. Het kleine zwart-bruine dier kan niet springen of vliegen. Ze kruipen of klimmen op mensen en dieren, zogenaamde gastheren en hebben bloed nodig om zich voort te kunnen planten. Er komen wereldwijd verschillende soorten teken voor.

hoe ziet een teek eruit

Een duidelijk kenmerk van een teek is dat er geen scheiding tussen kopborststuk en achterlijf bestaat. Tot de eerste vervelling hebben de larven zes poten. Daarna heeft de teek net als andere spinachtigen acht poten. De poten zijn in vergelijking met andere spinachtigen klein. De kop van de teek is zeer klein en nauwelijks zichtbaar en heeft verschillende monddelen. De zuigsnuit doet denken aan een tong en bestaat uit een met weerhaken getand steekorgaan.

De drie belangrijkste verschillen tussen insecten en teken zijn:

  • Insecten hebben drie lichaamssegmenten, maar teken hebben er twee;
  • Volwassen insecten hebben zes poten, maar volwassen teken hebben er acht;
  • Insecten hebben vleugels en antennes, maar teken hebben die niet.

Het lichaam van een teek is in normale toestand slechts een paar millimeter groot. Het heeft van boven een ronde tot ovale vorm en is, van opzij gezien, plat. In volgezogen toestand ziet een teek er bijna bolrond uit en kan meer dan een centimeter groot zijn. Dit is mogelijk dankzij de extreem rekbare huid. Hierdoor kan een volwassen vrouwtje tien keer het eigen lichaamsgewicht aan bloed opzuigen. De teek heeft in ieder stadium bloed nodig.

de verschillende groottes van een teek

Levenscyclus van een teek

De larven kruipen nadat ze uit het ei zijn gekomen op een grasspriet of plant op enige hoogte boven de grond. De teek wordt in een gemengd loofbos met een ondergroei van blauwe bosbes en/of varens aangetroffen maar ook in dennenbossen met een dichte, hoogopgaande laag van grassen. Als een mogelijke gastheer langskomt klampen ze zich vast en zuigen zich vol waarna ze zich weer op de grond laten vallen en vervellen. Een teek kan in het larvestadium nog geen ziektes overbrengen, in tegenstelling tot nimfen.

 3 Tips Om TEKEN Voorgoed Bij Jouw Hond Vandaan Te Houden 
voorkom teken bij honden

VOORKOM DE GEVAREN VAN CHEMISCHE MIDDELEN & ONTDEK HOE JE TEKEN OP EEN NATUURLIJKE MANIER KUNT WEGHOUDEN BIJ JE HOND MET DEZE 3 TIPS

Verklein de kans op ernstige bijwerkingen en voorkom teken bij jouw hond

levenscyclus van een teekDe meeste larven van soorten die meerdere gastheren nodig hebben verhongeren voordat ze een gastheer tegenkomen; dit is de reden dat een vrouwtjes-teek zeer veel eitjes produceert, tot enkele duizenden.

De gastheren zijn o.a. veel kleine knaagdieren, met name de bosmuis en de rosse woelmuis, maar ook een aantal soorten spitsmuizen. Deze dieren vormen de voornaamste voedselbron voor de larven van de teek. Omdat teken zich niet ver kunnen verplaatsen, zijn ze afhankelijk van een hoge dichtheid van deze knaagdieren, zodat ze gemakkelijk in de buurt van hun voedsel kunnen komen.

Hierdoor is de kans groter dat een aantal larven zich kan ontwikkelen tot een volwassen teek. Na de vervelling van de larve zoekt de nimf naar een nieuwe gastheer, waarna het proces zich herhaalt: de teek klampt zich vast, zuigt bloed, laat zich op de bodem vallen en vervelt. Nu is de teek volwassen en wordt een derde maal een gastheer opgezocht. Ditmaal wordt niet alleen bloed opgezogen maar ook naar een partner gezocht waarna de paring plaatsvindt.

Het vrouwtje zet na haar laatste bloedmaaltijd een aanzienlijk percentage van haar lichaamsgewicht (50 procent of meer) in eieren om en produceert dan honderden tot enige duizenden eieren voor zij sterft. Er is een waarneming bekend van een vrouwtje dat meer dan 23.000 eitjes afzette in een enkel legsel.

Een volgezogen vrouwtje steek kan wel tot 10x haar eigen lichaamsgewicht aan bloed opzuigen tot wel 1 centimeter groot.

een volgezogen vrouwtjes teek

Bekijk wat wat teken bij honden en tekenbeten voor effect kunnen hebben.