Je hond of kat jaarlijks of driejaarlijks laten inenten of vaccineren? Doe een titerbepaling (Vaccicheck) en meet eerst of jouw hond of kat wel een enting nodig heeft!

wat is een titerbepaling

In plaats van het standaard jaarlijks hanteren van de inenting en ieder dier dezelfde cocktail geven, kan er beter gewerkt worden aan een individueel vaccinatieschema op maat dat past bij een individueel dier. Elk dier is immers anders.

>> Download gratis de “7-daagse Vaccinatie Cursus voor honden” zodat je precies weet op welke manier je jouw hond het beste kunt laten vaccineren

Een titerbepaling kan een alternatief zijn voor de jaarlijkse vaccinatie of driejaarlijks inenten van jouw hond of kat.

Maar hoe gaat deze titerbepaling in zijn werk en bij welke dierenartsen kun je hiervoor terecht?

Wat is een titerbepaling?

Een titerbepaling is een bloedtest die je door de dierenarts laat uitvoeren waarmee – door middel van een druppel bloed van je hond of kat – kan worden aangetoond of jouw huisdier (nog) voldoende antilichamen (dus bescherming) heeft voor Infectieuze Hepatitis, Parvo en Distemper. De test duurt in totaal ongeveer 20 tot 30 minuten.

Het is niet belastend voor je hond of kat en minder pijnlijk dan een vaccinatie. Maar veel belangrijker nog: je hond hoeft minder vaak gevaccineerd te worden.

De term “titeren” betekent dat je gaat bepalen aan de hand van “de titer van de antistoffen” (=antilichamen) hoeveel antistoffen in het bloed van de hond aanwezig zijn.

Bij het titeren wordt er wat bloed afgenomen van de hond en wordt er gekeken hoeveel beschermende antistoffen nog in het bloed aanwezig zijn na vaccinatie. Het bloed wordt vervolgens verdund, en als er bij de hoogste verdunning van het bloed nog steeds antilichamen worden aangetoond dan is dit een hoge titer. De hond heeft dus nog voldoende antistoffen in het lichaam en is dus beschermd.

Hoe hoger de titer, hoe beter een dier beschermd is tegen de ziekteverwekker.Dit kan worden weergegeven in een schaal van 0 t/m 6. 0 en 1 is negatief (bij deze uitslag ga je vaccineren), 2 is zwak positief, 3 en 4 is positief, 5 en 6 is hoog positief.

Langere beschermingsduur vaccinatie te meten met de titerbepaling

Het heeft geen zin om een hond te vaccineren die nog antilichamen heeft (en dus nog voldoende beschermd is), als gevolg van een vorige vaccinatie. De titers zullen, na een nieuwe vaccinatie, niet verhoogd worden.

Sommige vaccins geven een veel langere beschermingsduur dan de huidige vaccinatierichtlijnen voorschrijven (namelijk 1 keer per 3 jaar hervaccineren). Dat betekent dat een vaccinatie soms wel levenslang bescherming geeft aan je hond maar hij volgens de richtlijnen elke 3 jaar gehervaccineerd moet worden.

Niet te vergeten dat je met de normale vaccinatie richtlijnen je pup, het eerste jaar, zeker 4 keer moet laten vaccineren en dan nog steeds een risico loopt dat de vaccinatie niet aangeslagen is. Waarbij er door veel belasting van het immuunsysteem (onnodig) ook nog mogelijke bijwerkingen kunnen ontstaan.

Hiervoor is de titerbepaling zowel voor jonge pups als oudere honden bij uitstek geschikt om te meten of er voldoende bescherming is tegen de core-vaccinaties.

Door middel van de titerbepaling voorkom je onnodig her-vaccineren en verlaag je de belasting van het immuunsysteem van de hond, wat voor negatieve bijwerkingen kan zorgen.

In Nederland en België wordt de titerbepaling afgenomen door de dierenarts door middel van de VacciCheck.

Bekijk hier de video waar dierenarts Tannetje Koning haar mening geeft over het jaarlijks vaccineren en de titerbepaling als alternatief.

De VacciCheck is een klein onderzoekje die je kunt laten uitvoeren door de dierenarts. Er wordt bloed afgenomen bij de hond of kat (een bloeddruppel is voldoende) en het onderzoek neemt zo’n twintig minuten in beslag.

Door onderstaande video krijg je een goed beeld hoe de titerbepaling in zijn werk gaat.

De WSAVA (Word Small Animal Veterinary Association) stelt dat onnodig vaccineren niet aan te raden is en zelfs bijwerkingen kan veroorzaken.

Met de titerbepaling kan de dierenarts bepalen of jaarlijkse hervaccinatie noodzakelijk is of niet. Zo voorkom je ook onnodig vaccineren bij honden en katten waarvan de geschiedenis niet bekend is.

Je kunt de titerbepaling het beste zien als een ‘vaccinatie op maat’. Er verscheen een interessant artikel in de Dier-en-Arts (december 2007) met uitleg over ‘vaccinatie op maat’.

Bij welke situaties is het verstandig om een titerbepaling in te zetten

  • Elke hond (gevaccineerd of niet, of honden die mogelijk volgens de richtlijn opnieuw gevaccineerd moeten worden. Vier weken na een vaccinatie kan er een titerbepaling worden gedaan om zeker te weten of de inenting zijn werk heeft gedaan en de hond dus beschermd is);
  • Pups;
  • Honden waarvan het vaccinatie verleden niet duidelijk is (honden uit asiel of buitenland);
  • Pups uit het buitenland (er is bekend dat er soms gesjoemeld wordt met de papieren van pups uit het buitenland, waardoor er twijfel kan ontstaan of de pup wel ‘echt’ beschermd is en/of de vaccinatie daadwerkelijk is aangeslagen);
  • Honden die bijwerkingen hebben gehad van een vorige vaccinatie.
  • Zieke honden (een hond die ziek is en waarvan het immuunsysteem niet optimaal werkt dient bij voorkeur niet te worden gevaccineerd).

Welke dierenartsen voeren de titerbepaling uit?

De titerbepaling wordt op kleine schaal uitgevoerd in Nederland. Daarom kun je via deze lijst van dierenarsten bekijken welke dierenartsen gebruik maken van de Titerbepaling (Vaccicheck).

Het Amerikaans Ministerie van Landbouw (USDA) heeft de VacciCheck in 2010 goedgekeurd. In Nederland is enige discussie over de werking van de test alhoewel de NML-Health er volledig achter staat.

In deze brochure van de NML-Health is te lezen wat de voor- en nadelen zijn van een VacciCheck.